مجله کودک 290 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 290 صفحه 3

در این شماره این صفحه را به نوشته و نقاشی دوست خوبمان "رقیه الّلّبون" از لبنان اختصاص داده ایم . او کهدر آمریکا به دنیا آمده یک دختر مسلمان استکهبرای ما نامه فرستاده و عکسش را هم ضمیمه آن کرده است . نامه ی اوبه زبان انگلیسی است که متن ترجمه ی آن را هم برایتان چاپ کرده ایم . السلام علیکم من رقیّه هستم از آمریکا مندر برکلی کالیفرنیا بدنیا آمده ام . در ششم آوریل 1998 من مسلمان هستم من حجاب دارم و نماز می خوانم و روزه می گیرم وقرآن می خوانم . در آمریکا وقتبی که دوساله بودم عادت داشتم قرآن را با پدرم بخوانم . من سوره ی "حمد" و "قل هو الله احد" را بلد بودم . من از آیت الله خامنه ای تقلید می کنم . والدین من اسم مرا رقیّه گذاشتند . به خاطر حضرت رقیّه دختر امام حسین علیه السلام من دو خواهر دارم به نامهای "رباب" و "زینب" ما الآن در لبنان زندگی می کنیم . در جنگ تابستان گذشته من خیلی می ترسیدم ولی هر وقت می ترسیدم قرآن می خواندم . خدا را شکر می کنم که ما را پیروز کرد . من به مقاومت (حزب الله) افتخار می کنم خصوصا به دو عمویم که شهید شده اند . من خدا و حضرت محمد (ص) را دوست دارم . من همه اهل بیت را دوست دارم و همین طور امام خمینی را دوست دارم چون او به ما سلام را آموخت و به ما یاد داد چه طور با دشمنان مان بجنگیم . D مثل Dam (سد) : سد ، بند یا آبگیر یکی از قدیمی ترین ابداعات بشر است . انسان با جمع آوری آب در پشت سدها ، نیاز خود به آب کشاورزی ، الکتریسته و هدای آب را برطرف می کند . سد آب را در فصل های بارانی جمع آوری می کند و سپس در فصول خشک از آب جمع آوری شده ، می توان برای آبیاری مزارع استفاده نمود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 290صفحه 3