مجله کودک 292 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 292 صفحه 7

حامی و همسخن مظلومان دشمن هر چه ستمکاری بود بر زمین دل مردم ، حرفش مثل یک رود روان جاری بود ** او شکافنده ی دانشها بود و گلی پاک ز گلزار بهار شاخساری پر از آواز و سرود باغی از میوه دانش ، پر بار ** در کتاب پر از آلاله ی ما پنجمین برگ امامت او بود مهربان بود و همه رفتارش خوب و زیبا و خوش و نیکو بود "دوست" ولادت پر افتخار حضرت امام محمد باقر(ع) را به همه ی شیعیان جهان تبریک و تهنیت می گوید سه شکل عمده ی باکتری ها عبارت است از :

مجلات دوست کودکانمجله کودک 292صفحه 7