مجله کودک 292 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 292 صفحه 14

دقیق تری مانند بررسی خاک منطقه صورت می گیرد در مرحله بعدی با استفاده از مجموع اطلاعات به دست آمده اقدام به طراحی می شود . در مورد این ساختمان اکنون ما همه این کارها را انجام داده ایم و مطالعات لازم شده است و سازه را طراحی کرده ایم و وارد مرحله اجرا شده ایم اما نمی توانیم بگوییم که کارمان تمام شده است . ما باید در اینجا حضور داشته باشیم تا مطمئن شویم که کار طبق اطلاعات و نقشه ها و برنامه ریزی های ما به صورت اصولی و صحیح به اجرا در آید . البته این را که می گویم در رابطه با ساختمان های بزرگ و حجیمی مانند همین ساختمان است که اکنون مرحله گودبرداری آنرا تمام کرده ایم و در حال ساختن پس آن هستیم . * چرا برای پس ساختن هم از فلز استفاده می کنید وهم از بتن؟ هر کدام از اینها کار بخصوصی را انجام میدهند . یک ساختمان هم دارای نیروهی فشاری است و هم نیرویها کششی ، بتن فشار را بسیار خوب تحمل می کند ولی تاب کشش را ندارد . خاصیت آرماتور برعکس بتن است و اگر چه در فشار تاب می خورد اما در کشش مقاومت زیادی دارد . استفاده همزمان از این دو ماده باعث می شود که پی ساختمان هم فشار را خوب تحمل کند و هم کشش را به عبارتی این دو کامل کننده هم هستند و ساختمان را در برابر هر نیرویی محافظت می کنند . * خانه های ضد زلزله ، واقعا ضد زلزله هستند؟ مهندسی حاصل تجربه سالهای بسیار زیادیاست با بررسی ساختمانهای ساخته شده و وضعیت آنها در مقابل حادثه ای مانند زلزله ، اقدام به ساخت ساختمانهای قبلی باشد .بعد از زلزله بم خیلی بررسی روی ساختمان های به جا مانده کردیم . بیمارستانی بودکه بعد از زلزله هیچ آسیبی به آن وارد نشده بود و در مقابل مجموعه اطلاعات و تجاربی که به دست می آید ، مهندسی سازه را به سمت ساختن یک ساختمان ضد زلزله هدایت می کند . * کار شما باید مسئولیت زیادی هم داشته باشد . اگر چه هر کاری مسئولیت دارد اما با حرف شما موافقم چون وقتی حرف از مهندسی وساخت و ساز است معنی آن این است . D مثل Doctors (پزشکان) : هنگامی که شما بیمار می شوید حتما نیاز به پزشک پیدا می کنید . پزشک شخصی است که با مطالعه و تجربه عملی ، روش های شناخت انواع بیماری ها را پیدا کرده

مجلات دوست کودکانمجله کودک 292صفحه 14