مجله کودک 292 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 292 صفحه 25

جدول مستطیل پایه مربعی افقی 1- بزرگترها با آن می نویسند 2- حرف انتخاب 3- فلز سرخ رنگ 4- بمب کاشتنی - رخ و چهره 5- ویتامین انعقاد خون 6- حرف همراهی 8- روایت کننده عمودی 1- حکیم وشاعر ایرانی معاصر با دوره ی سلجوقیان و اهل نیشابور ، رباعیات ایشان بسیار شهرت دارد . 2- تعجب زنانه - دوبار نیست . 3- اشاره به دور 4- زیاد نیست - هوای اطراف زمین 5- منظور و مقصود 6- جانوری بد بو و بزرگتر از موش ، او را موش خرما نیز می نامند . سگ های اهلی ، در کار گله داری و هدایت دام ها به انسان کمک زیادی می کنند . در حال حاضر 130 گونه مختلف سگ اهلی شده در جهان وجود دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 292صفحه 25