مجله کودک 294 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 294 صفحه 24

هنگامی که باد کنکی را به موهای سر خود مالش دهیم ، در سطح بادکنک نوعی الکتریسته به وجود می آید که به آن الکتریسته ساکن یا مالشی گفته می شود این الکتریسته می تواند سبب راندن یا ربایش چیزهای دیگر شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 294صفحه 24