مجله کودک 295 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 295 صفحه 4

یک خاطره ، هزار پند در روزهای آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ، از تیم مهندسی ستاد مشترک ارتش کشورمان ، شخصی به جماران آمدو یک محل ضد بمب برای حضرت امام (س) درست کرد . وقتی که آنجا را می ساختند . امام گفتند : من به آنجا نمی روم آن محل ظرف چهار یا پنج ماه درست شد . اتاقی بود به شکل حرف "L" انگلیسی و به اندازه ی پنج متر در چهارمتر ، حضرت امام تا آخر هم درون آن پناهگاه نرفتند . مرحوم حاج سید احمد آقا تعریف می کند؛ من یک مرتبه به ایشان گفتم : "شما بیایید ودست کم اینجا را ببینید" حضرت امام گفتند : "از همین بیرون پیداست واز بیرون دارم می بینم ساختمان چیست . باز یک روز بعد از ظهر ، حدود هفت الی هشت موشک به اطراف جماران اصابت کرد من خدمت امام رفتم وعرض کردم : "اگر یک مرتبه یکی از موشک های ما به کاخ صدام بخورد وصدام طوری بشود ، ما چقدر خوشحال می شویم ؟ اگر موشکی به نزدیکی های اغلب موتورهای حرکتی که امروزه در خودروها استفاده می شوند ، دارای 4 پیستون هستند . پیستون با حرکت خود سبب فشرده شدن مخلوط هوا وسوخت در داخل محفظه ای به نام سیلندر می شود و می تواند باعث سوختن این مخلوط ودر نتیجه به وجود آمدن انرژی حرکتی (جنبشی) شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 295صفحه 4