مجله کودک 295 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 295 صفحه 17

چهارشنبه - 17 مرداد روز خبرنگار شهید :"محمود صارمی" خبرنگاری پرتلاشی بودکه ازتهیه خبر در میدان های خطرناک ترسی به دل راه نمی داد این خبرنگار شجاع در سال 1375 از طرف خبرگزاری جمهوری اسلامی به مسئولیت دفتر خبر مزار شریف افغانستان منصوب شد در آن زمان ، گروه جاهل و افراطی طالبان بر افغانستان حکومت می کرد . در هفدهم مرداد سال 1377 ، شهید صارمی به همراه هشت نفر از اعضای کنسول گری ایران درمزار شریف توسط نیروهای طالبان به شهادت نایل شدند . از آن روز به بعد شورای فرهنگ عمومی کشور ، هفدهم مرداد را به پاس گرامیداشت همه ی خبرنگاران روزنامه نگاران و نویسندگان مطبوعات رو زخبرنگارنام نهاد . برای کشیدن سورتمه ، یک گروه 10 تا 15 تایی از سگ ها فعالیت می کنند . یک سگ هم به عنوان راهنما بر حرکت سورتمه نظارت می کند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 295صفحه 17