مجله کودک 295 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 295 صفحه 38

بیایید نقاشی کنیم گوریل گوریل یکی از بزرگترین و سنگین وزن ترین پستانداران است . محل اصلی زندگی این حیوان ، جنگل های گرمسیری آفریقاست . ** با دو طرح بیضی شکل که لبه ی آن ها در داخل هم قرار دارند ، کار طراحی را آغاز می کنیم . **دو بیضی دیگر با فاصله ای که مشاهده می کنید به دوبیضی اولیه اضافه می کنیم . ** ضمن آنکه بیضی دیگری به طرح می افزاییم ، با خطوطی مانند شکل آن ها را به هم وصل می کنیم . ** ارتباط دادن بیضی ها با یکدیگر وتوسط خطوطی که می بینید را ادامه می دهیم و پاهای عقب گوریل را هم مانند دو ستون رسم می کنیم . فیلمسازی کاری پرهزینه و مشکل است . گروهی با تخصصهی مختلف وافراد بسیار در کارفیلمسازی دخالت دارند . مسئولیت نور یکی از بخش های تیم فیلمسازی هستند . کارگردان هنری که نظارت بر صحنه آرایی ، گریم و . . . را برعهده دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 295صفحه 38