مجله کودک 298 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 298 صفحه 12

« دوستی رنگ ها » مریم محبی رنگ زرد و قرمز نگاه اخم آلودی به هم انداختند و پشتشان را به هم کردند . دلخوری آن ها بر سر این بود که زرد می خواست بیشتر گل های توی نقاشی را زرد کند در حالیکه قرمز دوست داشت بیشتر گل ها را قرمز کند . قرمز عقیده داشت گل های قرمز از گل های زرد قشنگ تر است . رنگ سبز وسط رنگ زرد و قرمز ایستاد و گفت :« من فکر می کنم اگر گل ها را تقسیم کنیم بهتر باشد . نصف گل ها را قرمز رنگ کند و نصفی را هم زرد . » قرمز با اعتراض گفت :« من قبول ندارم دنیای واقعی را نگاه کن ببین گل زرد بیشتر است یا قرمز در ضمن رنگ قرمز شادتر و قشنگ تر از زرد است ! رنگ عشق . مهربانی است و اصلا بیشتر چیزهای قشنگ دنیا قرمز رنگ است . پس من حق دارم سهم بیشتری در رنگ کردن گل ها داشته باشم ! » رنگ آبی قیافه ی متفکرانه ای به خود گرفت و گفت :« یک لحظه صبر کنید این که بیشتر چیزهای قشنگ در دنیا قرمز است را قبول ندارم ، چون آسمان با آن عظمت فوق العاده اش و دریا با آن زیبایی خیره کننده اش آبی است نه قرمز . » پراکنده شدن دانه ی گیاهان به روش های مختلفی در طبیعت انجام می گیرد . جانورانی مانند سنجاب

مجلات دوست کودکانمجله کودک 298صفحه 12