مجله کودک 298 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 298 صفحه 23

علاوه بر گاز سوختنی ، انواعی از گاز نیز وجود دارند که کاربردهای دیگری دارند . گاز نئون که در روشن کردن و تزیین مغازه ها یکی دیگر از انواع گازهاست .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 298صفحه 23