مجله کودک 299 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 299 صفحه 12

قورباغه ای که دفترچه ی بیمه نداشت قورباغه که سرما خورده بود رفت درمانگاه شبانه روزی ، دکتر همه جایش را معاینه کرد اول سوراخ های گوشش را وارسی کرد بعد چشمان ورقلنبیده اش را بعد نوبت گلویش رسید که پشت پردهی زبانش بود . دکتر گفت : « زبانت را بیرون بیاور ! » قورباغه زبانش را روی میز دکتر پهن کرد . دکتر گفت : « واه واه ! چه زبان درازی ؟ آخه به چه دردی می خورد این زبان ؟ ! » قورباغه با آه و حسرت گفت : « قدیم ندیم ها باهاش شکار می کردم ، ولی حالا شده یک چیز بی مصرف ، به هیچ دردی نمی خورد . » دکتر گفت : « امان از چیز های به درد نخور ! یک روز بیا تا زبانت را عمل کنم . تازگی ها زبان کوتاه مد شده . » قورباغه قبول کرد و گفت : « حالا با سرماخوردگی ام چه کار کنیم ؟ » دکتر گفت : « باید استراحت کنی و دارو بخوری . بی زحمت دفترچه ی بیمه ات را بده ! » قورباغه بیمه G مثل Goverment ]دولت[ گروهی از نخبگان جامعه که وظیفه اداره ی جامعه را برعهده دارند . دولت یا حکومت نام دارند . اولین بار در

مجلات دوست کودکانمجله کودک 299صفحه 12