مجله کودک 299 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 299 صفحه 19

— چرا گوسفندها در یخچال گذاشته اید اما گوشت گاوها را خرد کرده اید ؟ گوشت گوسفند را در حضور مشتری و از هر قسمت آن که بخواهد جدا می کنیم و آماده می کنیم . گوشت گاو کار بیشتری می برد به اندازه چند مشتری . بنابراین آن را از قبل آماده می کنیم تا وقتی که برای خرید می آیند زیاد معطل نشوند . — چرا گوشت چرخ کرده ندارید ؟ هیچوقت گوشت چرخ کرده را از قبل آماده نمی کنیم و هر وقت مشتری بیاید به اندازه سفارش او گوشت چرخ می کنیم . از لحاظ قانون هم در هیچ قصابی نباید گوشت چرخ کرده از قبل وجود داشته باشد . بازرسان گاهی مراجعه می کنند و حق دارند که در یخچال ها را باز کنند و به بررسی آن بپردازند . — شما را تا به حال جریمه کرده اند ؟ نه ، من همه چیز را رعایت می کنم . نه به خاطر آن آقای بازرسی که به اینجا می آید ، بلکه به خاطر انسانیت ، به خاطر مردم . مردم با این گرانی گوشت ، حق دارند در ازای پولی که پرداخت می کنند گوشت خوبی بگیرند . —بچه ها هم می آیند از شما گوشت بخرند ؟ بله ، مادرشان آنها را برای خریدن گوشت به اینجا می فرستند . —سر آنها کلان نمی گذارید ؟ نه ، من همه را به یک چشم نگاه می کنم . در حرفه ما اگر خدای ناکرده کسی بخواهد تقلب کند ، کم و زیاد کند ؛ حق و ناحق کند ، زیر و رو کند ، ممکن است خیلی زود صاحب همه چیز شود اما یک چیز بزرگ را از دست می دهد . من ممکن است بتوانم به شما دروغ بگویم اما به اوستا کریم (خداوند) که نمی توانم دروغ بگویم . اگر بخواهیم بهترین قسمت های گوشت را جدا کنیم و به پولدارها به قیمت بیشتری بفروشیم پس گوشتی که به دست مردم کم درآمد می دهیم چه نوع گوشتی است ؟ مگر آنها در ازای چیزی که می خرند پول G مثل Gravoty ]جاذبه زمین[ هنگامی که توپ یا جسمی از دستتان جدا می شود ، به زمین می افتد زیرا زمین نیروی جاذبه ای دارد که سبب می شود اجسام به سمت پایین سقوط کنند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 299صفحه 19