مجله کودک 299 صفحه 28
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 299 صفحه 28

بازیکنان ایرانی در کشور های عربی هفته ی گذشته از جذب فوتبالیست های ایرانی در لیگ کشور امارات مطلبی را نوشتیم . واقعیت این است که حضور چندین ساله ی فوتبالیست های ما در کشور های عربی ، فایده ی آنچنانی برای فوتبال کشورمان نداشته است . بازیکنان ما هنگامی که به پختگی و تجربه ی لازم می رسند و در واقع باید با همان تجربه به فوتبال ما خدمت کنند به کشور های عربی می روند و در آنجا به فوتبال ما خدمت کنند به کشور های عربی می روند و در آنجا به فوتبال عربها خدمت می کنند . نمی توانیم بپذیریم که علت این موضوع فقط مسایل مالی است ، زیرا در ایران هم خیلی کمتر از کشورهایی مثل قطر . امارات به بازیکنان پول داده نمی شود و تفاوت زیادی بین ایران و کشور های عربی در دادن پول به بازیکنان وجود ندارد . حضور بازیکنان خلاق ما در فوتبال کند و تنبل کشور های عربی باعث می شود تا این بازیکنان نیز کند و تنبل بشوند و با این روحیه به ایران بازگردند . این بازگشت دیگر سودی برای فوتبال ما نخواهد داشت . البته حضور بازیکنان ما در لیگ های اروپایی مانند حضور در لیگ های عربی نیست . اگر به بازیکنانی مثل مهدوی کیا ، هاشمیان و علی دایی نگاه کنید می بینید که آنها با خود تجربه های فنی و توانایی های بین المللی به همراه می آورند که هیچگاه بازیکنان ما این تجارب را در لیگ های عربی به دست نمی آورند . چرا یک تیم خوب فوتبال بازی نمی کند ؟ در کادر فنی تیم های ملی و باشگاهی ، شخصی به نام « آنالیزور » یا تحلیل گر و جود دارد که می تواند مشکلات و نکات مثبت و منفی بازی فوتبال را در تیم خودی و تیم حریف تجزیه و تحلیل کند و نتیجه را به مربیان و سرمربی تیم گزارش دهد . در مورد خوب بازی نکردن یک تیم ، تحلیل گر فوتبال می تواند چنین نگاتی را مورد بررسی قرار دهد : - یک علت خوب بازی نکردن تیم این است که بازیکنان هدف و راه اجرای آن هدف را نمی دانند . یعنی اینکه تفکر تیمی شفاف و روشن نیست . - علت دیگر می تواند این باشد که قدرت و توان تکنیکی بازیکنان کافی نیست . یعنی آنها آن قدر آماده نیستند تا به اجرای حرکات بپردازند و نمی توانند در یک پست خاص انجام وظیفه کنند . مربیان فوتبال با درک این نکات باید بتوانند مسایل و مشکلات فوتبال را برای بازیکنان شرح دهند . « رولور » یکی از اولین اسلحه های دستی است که خشاب آن حالت چرخنده دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 299صفحه 28