مجله کودک 302 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 302 صفحه 26

آرزوی رزمنده افشین علاء به یاد شهیدان تخریبچی شب پیش از حمله یک بسیجی در دشت ، در دل تاریکی پی چیزی می گشت ** ناگهان در دل خاک چند "مین" پیدا کرد همه ی آنها را یک به یک خنثا* کذد** "سامورایی ها" نیروهای مسلحی بودند که در دوران امپراتوری "شوگان" حافظ منافع زمین داران ژاپن بودند .آنها با فراگیری فنون رزمی وشمشیرزنی در

مجلات دوست کودکانمجله کودک 302صفحه 26