مجله کودک 304 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 304 صفحه 37

کارتون های عصر حجر که نام اصلی آن خانواده "فلینستون" بود آنقدر محبوب شد که تولید و پخش آن بیست و چند سال ادامه پیدا کرد . شخصیت های اصلی کارتون مردی بود به نام "فرد فلینستون" که با همسرش "ویلما" در همسایگی شخصی به نام "بارنی" و همسرش "بتی" زندگی می کردند ، در هر قسمت از کارتون برای این دوخانواده اتفاقات جالب و بامزه ای روی می داد . این اتفاقات بانگاه طنز باربرا و هانا که تام و جری را ساخته بودند به شکل طنز و خنده داری در می امد . سال ها بعد از ساخته شدن کارتون عصر حجر ، تصمیم گرفته شد که یک فیلم زنده از این خانواده ساخته شود .این فیلم در سلا 1994 ساخته شد اما فیلم هیچگاه ، طنز و زیبایی کارتون را به دست نیاورد و خیلی زود فراموش شد .در همان سال هایی که این کارتون در حال سوخته شدن و پخش تلویزیون بود ، شخصی به نام "بلیک ادواردز" قصد داشت فیلمی بهنام "پلنگ صورتی" بسازد . این فیلم کوچکترین ارتباطی به بچه ها نداشت و پلنگ صورتی در واقع نام یک الماس صورتی رنگ بود که در فیلم دزدیده می شد اما . . . (ادامه دارد) سطح تیز تبر مانند دوسطح شیبدار است که از پشت به هم چسبیده اند ، هنگامی که سطح تبر واردچوب می شود ، با توجه به مقدار شیبی که سطح تیر دارد ، چوب از هم شکافته می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 304صفحه 37