مجله کودک 307 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 307 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیاز : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) شرح روی جلد بازی باغ خرمالو بچه ها مشغول چیدن خرمالو از درختهای باغ هستند . با کمی دقت ، تعداد زیادی خرمالو روی زمین می بینید که بر اثر بی احتیاطی هنگام چیدن آن ها ، از درخت افتاده اند ، بعضی از آن ها با افتادن از درخت ، له شده اند و قابل استفاده نیستند . آیا می توانید خرمالو های له شده را با کشیدن خطی دور آن ها مشخص کنید؟ * مدیر مسئول : مهدی ارگانی * سردبیران : افشین علاء - سیامک سرمدی * مدیر هنری : احمد قائمی مهدوی * تصویرگر : محمد حسین صلواتیان * مدیر داخلی و طراح بازی جلد : نادیا علاء * عکس : امیر محمد لاجوردی * حروفچین : نیرالسادات والاتبار * امور مشترکین : محمدرضا اصغری لیتو گرافی و چاپ : مؤسسه چاپ و نشر عروج نشانی : خیابان انقلاب اسلامی - چهار راه حافظ - پلاک 962 تلفن : 66706833 نمابر : 66712211 فرهنگنامه ی تصویری کودکان کتاب در مجله جلد بیست و نهم فهرست مطالب کتاب در مجله *M مثل Money(پول) *M مثل Mingol empire(امپراتوری مغول) *M مثل Moon (ماه) *M مثل Miuntain wild life (حیات وحش کوهستان) *M مثل Mountain (کوه) .* . . .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 307صفحه 2