مجله کودک 307 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 307 صفحه 4

یک خاطره ، هزار پند یکی از شاگردان حضرت امام (س) در خاطره ای از آن بزرگوار می نویسد : سال 1324 یا 1325 هجری شمسی بود که به قم وبه حوزه ی علمیه آمدم ، در آن زمان در بین علما ومدرسین حوزه ی علمیه همه آقا روح الله (حضرت امام ) را شخصیت فوق العاده ای معرفی میکردند . من اشتیاق پیدا کردم تا ایشان را بشناسیم . شنیدم که امام "اخلاق" تدریس می فرمایند . اولین باری که به محضر ایشان رفتم ، درهمان جلسه ی درس اخلاق ایشان بودکه نزدیک های غروب د رمدرسه ی فیضیه ، برقرار بود .اولین جملاتی که آن روز ازحضرت امام شنیدم ، هنوز یادم است . امام به دیوار مدرسه ی فیضیه اشاره کردند که آفتاب بر آن تأییده و روشن بود ، فرمودند : سپس انسان تصمیم گرفت از فلزات در ساختن پول استفاده کند .اولین پول فلزی توسط چینی ها ساخته شد و شکل آن مانند ساطور بود !

مجلات دوست کودکانمجله کودک 307صفحه 4