مجله کودک 307 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 307 صفحه 7

باز هوا تازه شد ازنفس پاک او لاله ز هر سو دمید ازتن صد چاک او ** با همه ی کودکیش دل به خدا داده بود خرد شدن زیر تانک در نظرش ساده بود ** این همه ایثار را چون که از او دیده ایم گر برسد روز جنگ ما همه فهمیده ایم ! امروزه کار ضرب سکه و چاپ اسکناس ، تماما توسط دولت ها و در سازمان هی مخصوص انجام می شود دولت از طرااحی سکه و اسکناس تا چاپ و توزیع آنها نظارت می کند . به محل ضرب سکه چاپ اسکناس ، ضرابخانه می گویند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 307صفحه 7