مجله کودک 307 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 307 صفحه 33

قدم یازدهم سوسن طاقدیس مثل همیشه یکی بود و یکی نبود ، غیر از خدا هیچکس نبود . زیر گنبد کبود یک روز صبح زود ، یک شیر بزرگ بزرگ ، یک بچه ی کوچک کوچک به دنیا آورد . کجا؟ توی یک جنگل پر درخت؟ نه ! توی یک غار بزرگ؟ نه ! او بچه اش راتوی یک قفس ، در یک باغ وحش ، توی یک شهر شلوغ به دنیا آورد . چند روز گذشت ، شیر کوچولو کمی بزرگ تر شد ، او هر روز شیر مادرش را می خورد ، با دم او بازی می کرد ، M مثل Muscles(عضلات) : بدون داشتن عضله یا ماهیچه ، بدن ما و حیوانات دیگر قادر به حرکت نیست همه ی حرکات بدن ما به خاطر ماهیچه های آن است . ماهیچه ها درون بدون ما هم وجوددارند . حرکات لوله ی گوارش که غذا را هضم می کندو به جلو می برد به خاطر ماهیچه های مخصوص آن است . ماهیچه های سراسر بدن به ماهیچه ی قرمز یا اسکلتی معروفند . این عضلات به طور ارادی حرکت می کنند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 307صفحه 33