مجله کودک 311 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 311 صفحه 5

من با شیندن این خبر وحشتناک ، همان گونه عبا و عینک به اتاق بغل دفتر ، که اتاق ساده ی حضرت امام بود رفتم و با توجه به همان نظم دقیق زندگی آن بزرگوار می دانستم که ایشان در آن زمان که اذان ظهر می گفتند ، سر سجاده ی نماز و آماده ی انجام فریضه ی ظهرند . با همان وضع ، خود را به جلوی سجاده نماز حضرت امام رساندم . مرا که با آن حالت دیدند ، فرمودند : چه خبر شده است ؟ من سخنان استاندار را بازگو کردم و عرض کردم : « گوشی در دست ایشان است و منتظر پاسخ و دستور حضرت عالی اند . » امام طوری که انگار هیچ مطلب غیرمعمولی نشنیده بودند ، با همان آرامش همیشگی ، فرمودند : بروید به ایشان بگویید جنگ است آقا ! جنگ است ! همین دو جمله را فرمودند و به دنبال گفتن فصول بعدی اقامه خود رفتند و سپس هم بدون توجه به اینکه من هنوز ایستاده ام ، تکبیرالاحرام گفتند و با آرامش نماز ظهر را شروع کردند . هنوز آن جملات و آهنگ آن ، در گوش من طنین انداز است . « هامستر » دندان های تیز و جونده ای دارد . به همین دلیل در قفس های فلزی نگهداری می شود . 1- چرخ دوّار برای حرکت « هامستر » در قفس 2- ظرف آبخوری 3- دانه های حبوبات خشم و غلات

مجلات دوست کودکانمجله کودک 311صفحه 5