مجله کودک 311 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 311 صفحه 7

مادربزرگ هم داشت می گفت زیر لب ذکر انگار مثل پریا او نیز بود در فکر کم کم قطار کوچک نزدیک شد به مقصد باران نور بارید عطر فرشته آمد پاییز بود ، اما بوی بهار پیچید پریا به خود که آمد مانند غنچه خندید لبهای کوچک او لبریز از دعا بود زبباترین سرودش ذکر « رضا رضا » بود . . . موش سفید علاقه زیادی دارد تا خود را از لابه لای کانال ها و تونل های کوچک عبور دهد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 311صفحه 7