مجله کودک 311 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 311 صفحه 13

کتاب بزرگسالان فاصله گرفتم وامروز حدود ده سالی می شود که فقط در زمینه چاپ کتاب برای کودکان فعالیت می کنم . اولین کتاب کودکی که چاپ کردید کدام بود ؟ کتاب ماهی و مروارید و تا حالا چتد تا عنوان کتاب چاپ کرده اید ؟ حدود 500 عنوان کدام کتابتان را بیشتر از همه چاپ کرده اید ؟ خیلی از کتابها را می توانید تجدید چاپ کرد چرا که کتابها عمر ندارند و هیچوقت کهنه نمی شوند اما از طرف دیگر خیلی تمایل دارم تا کتاب های جدید تولید کنم و از آنجا که امکانات مالی من محدود است این است که بیشتر ترجیح می دهم تا سرمایه خود را صرف عرضه کتاب های جدید کنم . گویا کتاب کودکان به زبان دیگر هم چاپ می کنید . نه ، به عنوان ناشر خصوصی توان این کار را ندارم . کتابهایی را که در آن ویترین می بینید کتابهایی هستند که ناشران خارجی ، حق نشر بعضی از کتاب های ما را گرفته اند و خودشان آن را ترجمه و چاپ کرده اند و چند نسخه ای از آن را به عنوان هدیه برای من فرستاده اند . بعضی از کتابهایمان به بیش از پنجاه زبان دنیا ترجمه و چاپ شده اند . شما چقدر در زمینه ترجمه و چاپ کتابهای کودکان آنها فعالیت می کنید ؟ اصلا ، تمامی کارهایی که منتشرش کرده ایم تألیف بوده است . چقدر هم زیاد جایزه گرفته اید ، دیوارهایتان پر است ، خوشحالید ؟ فکر می کنم تشخیص درستی داده بودم که اگر در حوزه کتاب کودک به طور متمرکز فعالیت کنم حرف بیشتری برای گفتن خواهم داشت . اما هنوز فکر می کنم که در اول راه هستم . فکر می کنم دین بسیار زیادی به کودکان کشورم دارم و باید سخت کار کنم . . . (ادامه دارد) ساختن رنگ از دیگر هنرهای مردم فنیقی بود . تولید رنگ بسیار گران تمام می شد تنها بزرگان قوم می توانستند لباس های رنگ شده بر تن کنند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 311صفحه 13