مجله کودک 312 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 312 صفحه 6

بهار قیامت مصطفی رحماندوست می وزد باد سرسخت پاییز برگ ها ریزد از شاخه بر زیر شاخه ها می لرزد از غرش باد برگ مغرور گشته زمین گیر *** برگ زیبا و سرسبز دیروز این زمان زرد و ، زشت و مرده بر رخش سبزی و خرمی نیست مرده برگی ست ، سرد و فسرده ناهید یا زهره ، بعد از تیر دومین سیاره ی نزدیک به خورشید است . سطح ناهید پوشیده از ابرهای ضخیم است و دمای این سیاره از دمای سیاره ی تیر هم بالاتر است و به 480 درجه سانتی گراد می رسد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 312صفحه 6