مجله کودک 312 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 312 صفحه 9

یک سال بعد دوباره حوّا باردار شد؛ و این بار نیز فرزندان آن ها یک پسر و دختر دوقلو بودند . آدم و حوّا باز هم سجده ی شکر کردند . از میان دوقلوهای اولشان اسم پسر « قابیل » بود و اسم دختر « اقلیما » از میان دوقلوهای دوم . ، پسر « هابیل » بود و دختر « لیوذا » خداوند همه ی علم ها را به آدم یاد داد . او یاد گرفت خانه بسازد ، گندم بکارد ، گوسفند و گاو و شتر پرورش بدهد . همراه حوّا برای خودشان غذا بپزد . قابیل به کار کشاورزی مشغول شد . هابیل به سراغ پرورش و نگهداری از گوسفندان رفت . آدم به فرزندان خود عشق می ورزید . حوّا آن ها را با مهربانی می بویید و می بوسید . زندگی آن ها پر از یاد خدا شده بود . حالا دیگر زمین تنها نبود . راهنما حضرت آدم (ع) اولین پیامبر خداست . اسم او 25 بار در قرآن آمده که 8 بار آن به صورتِ « یا بنی آدم » است . از فرزندان معروف او : هابیل ، قابیل و شیث هستند . شیث جانشین آدم است . ماجرای حضرت آدم (ع) را در سوره های : بقره (آیه های 25-26-29-30-32-35-36 و 37) حج (آیه 5)- انعام (آیه 2)- حجر (آیه 28)- صافات (آیه 11)- الرحمن (آیه 14)- اعراف (آیه 19- 22- 23- 25) بخوانید . مشتری بزرگ ترین سیاره ی منظومه شمسی است که دارای قمرها و ماههای متعددی می باشد . در اطراف مشتری حلقه ای از گازها و مایعات قرار گرفته و دمای کره نسبتاً سرد است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 312صفحه 9