مجله کودک 313 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 313 صفحه 4

یک خاطره ، هزار پند در همان نخستین روزهایی که رژیم شاه ، حضرت امام (س) را به ترکیه تبعید کرد ، ایشان قلم و کاغذی خواستند و آموختن زبان ترکی را شروع کردند . این موضوع باعث نگرانی رژیم شاه شده بود . آن ها مدام در این اضطراب و نگرانی به سر می بردند که مگر ایشان چه کار می خواهند بکنند که با شتاب و عجله به فراگیری زبان ترکی پرداخته اند . در نخستین نامه ای هم که حضرت امام به ایران نوشتند ، کتاب « صحیفه ی سجادیه » را خواستند که نشان دهنده ی روح عالی و عبادی ایشان است و اینکه امام به مسایل عبادی هم در کنار مسایل اجتماعی اهمیت می دادند . با این همه ، ایشان از نظر سیاسی محدود شده بودند . مقام های ایرانی و ترک برای آن که امام را خانه نشین کنند و از هر گونه ارتباط با مردم مسلمان اولین پلیس ها در قرن 19 میلادی با لباس مشخص و یکدست ، توسط انگلیسی ها به وجود آمدند . « رابرت پیل » انگلیسی پایه گذار سیستم پلیسی به شکل جدید است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 313صفحه 4