مجله کودک 313 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 313 صفحه 23

هنگامی که آب به اندازه ی کافی وارد دریچه ی دوم شد ، کشتی می تواند به مسیر خود ادامه دهد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 313صفحه 23