مجله کودک 313 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 313 صفحه 33

نورا حق پرست یک باغچه پر از نیلوفر زنگ مدرسه که خورد ، کتابها و دفترهایم را توی کیفم گذاشتم و با عجله به طرف خانه راه افتادم . صبح که به مدرسه می آمدم . مادر گفته بود : « ظهر زود بیا خانه . جلو مغازه ی کتابفروشی نایستی و کتاب قصه ها را تماشا نکنی . خیلی کار داریم ! » می دانستم چه کار داریم . چند روز بیشتر به رسیدن سال نو و عید نوروز باقی نمانده بود . بابا که این روزها توی اداره خیلی کار داشت و دیر به خانه می آمد ، دیشب به مادر مقداری پول داده بود تا برای ما کفش و لباس بخرد . زودتر از روز های قبل به خانه رسیدم . دور تا دور حیاط ، روی بندها ، پرده های شسته و خیس آویزان بود . از چند روز پیش مادر و بی بی جان خانه تکانی را شروع کرده بودند . توی اتاق که رفتم سفره پهن بود و بوی آبگوشت و نان سنگک تازه اشت های آدم را تحریک می کرد . رنگ آمیزی سفال ها در مرحله ی پس از ورود سفال به کوره انجام می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 313صفحه 33