مجله کودک 314 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 314 صفحه 6

سوره های ستاره عرفان نظر آهاری جانماز بنفشه ها پهن است آسمان رو به قبله می بارد باز هر قطره ای که می افتد یک سبد آیه با خودش دارد آن طرف تر پرنده ای پر زد بال در بال آیه نازل شد روبه محراب روشن مهتاب یک نماز شکسته کامل شد تمام رنگ ها و طرح هایی که در کتاب ها و مجلات می بینید از ترکیب 4 رنگ در دستگاه چاپ به وجود می آیند . اسکنر دستگاه چاپ یک بار رنگ مشکی ، بار دوم رنگ های طیف قرمز (ماژنتا) ، بار سوم رنگ های طیف آبی (سیان) و در مرحله ی چهارم رنگ زرد را اسکن می کند و از ترکیب این چهار رنگ ، عکس یا تصویر رنگی تولید می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 314صفحه 6