مجله کودک 314 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 314 صفحه 12

عمر داشت . طبیعتاً بعضی از گیاهان عمر بسیار کوتاهی دارند . با این عمر کوتاهی که دارند پس چرا آنها را پرورش می دهید ؟ برای اینکه بتوانیم در اینجا هرچه بیشتنر گونه های گیاهی متنوعی را در برابر دیدگان علاقمندان قرار دهیم . گونه هایی از گیاهان را در اینجا فراهم کرده ایم که گونه های نادری هستند و فراهم کردن آن کار راحتی نبوده است . بعضی از آنها با سختی های بسیاری از مراتع جمع آوری شده و به اینجا منتقل شده اند و گونه هایی هم هستند که بذر آنها را از کشور های مختلف تهیه کرده ایم . این بذرها را در کجا می کارید ؟ در منطقه ای دیگر در حاشیه اصفهان گلخانه بزرگی داریم که در آنجا گل ها تولید می شوند و وقتی به کیفیت عالی رسیدند به اینجا منتقل می شوند . با این همه تنوع و گونه های گیاهی باید باغبان های ماهری داشته باشید . گل هایی در اینجا داریم که ممکن است در مراحل اولیه جزو علف هرز شناخته شوند و در نتیجه حذف شوند و یا اینکه کاشت انها باید به نحو خاصی باشد و یا نگهداری خاصی را نیاز داشته باشند . باغبان هایی که دراین جا مشغول به خدمت هستند دوره های آموزشی خاصی را گذرانده اند و حرفه ای هستند و تمام گیاهان اینجا را خوب می شناسند . تمامی آنها تقریباً از روز اول افتتاح اینجا هستند و تا الآن در این مجموعه فعالیت می کنند . قبل از آن هم تجربه کار در مناطق دیگر شهرداری را داشته اند و به عنوان نیروی زبده آمده اند و در باغ گلها خدمت می کنند . عروسک گردانی و نمایش های مربوط به آن امروزه یکی از هنر های نمایشی است که طرفداران و تماشاگران آن بیشتر بچه ها هستند . این هنر علاوه بر عروسک گردانی به تولید و خلق صدا هماهنگ با عروسک هم نیاز دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 314صفحه 12