مجله کودک 314 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 314 صفحه 25

جدول پله پله افقی 1 . فرش آن معروف است . 2 . بمب کاشتنی . 3 . شکاف- از حال گرسنه خبر ندارد . 4 . سبک نیست- سرمای سخت و شدید که با برف یا باران همراه است . عمودی 1 . جسم و بدن . 2 . شخصیت بدجنس قصه ی « شنگول و منگول » . 3 . چه وقت ؟ 4 . مادر عرب . 5 . هم جنگلی دارد ، هم پاکتی ! 6 . اشاره به دور . 7 . روشنایی . 8 . شر نیست . 9 . علامت مفعول بی واسطه . R مثل Radio [رادیو] : رادیو های اولیه ، « بی سیم » نامیده می شدند زیرا امواج آن بدون سیم به دستگاه می رسید . امواج رادیویی به همراه امواج تلویزیونی ، پرتو های ایکس ، فرابنفش و . . . امواج الکترومغناطیس را تشکیل می دهند . این امواج برای انتقال خود به هوا نیاز ندارند ، همچنین سرعت انتقال آنها بسیار بیشتر از سرعت امواج صوتی است . می توان امواج مورس را که توسط ساموئل مورس به صورت الفبای تلگراف درآمد اولین امواج رادیویی دانست که البته با سیم منتقل می شد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 314صفحه 25