مجله کودک 314 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 314 صفحه 39

در داخل طرحهایی که رسم کرده بودیم ، خصوصیات چهره ، باله و دم وال را با حوصله و دقت به طوری که از کادرها زیاد بیرون نزند ، نقاشی می کنیم . به طور یکنواخت و بدون لرزش دست ، شروع به مشکی کردن خط های اصلی بدن می کنیم . تمامی خطوط اضافه و کادر های اولیه را پاک و تمامی خطوط اصلی کار را مشکی می کنیم . این حیوان سیاه و سفید است . آن را به ترتیبی که می بینید سیاه و سفید رنگ می کنیم . اگر مقداری برف را زیر ذره بین یا میکروسکوپ قرار دهیم ، آن را به شکل های گوناگون هندسی می بینیم . این شکل ها ، کریستال های برف نام دارند و هیچگاه دو کریستال برف شبیه هم نمی شوند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 314صفحه 39