مجله کودک 316 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 316 صفحه 4

یک خاطره ، هزار پند هنگامی که حضرت امام (س) در پاریس (نوفل لوشاتو) حضور داشتند ، روزی شخصی نزد امام آمد و گفت : « من تلویزیون آمریکا را قانع کرده ام که در ابتدای اخبار ساعت هشت شب ، ده دقیقه از مصاحبه ی شما را پخش مستقیم کند . » صبح فردای آن روز که جمعه بود ، یک گروه تلویزیونی با وسایل و تجهیزات در خیابان محل اقامت حضرت امام مستقر شدند . ساعت نه صبح موضوع مصاحبه ی تلویزیونی خدمت امام عرض شد و حضرت امام فرمودند : بروید به آقای [ . . .] بگویید که امروز جمعه و روز دعای ندبه و غسل جمعه است . بنابراین ، مصاحبه را موکول به ساعت های بعد کنید . وقتی این موضوع به آن شخص گفته شد ، او ناراحت شد . حضرت امام آداب شرعی جمعه را به جا آوردند ، ناخنهایشان را گرفتند ، دعایشان را خواندند و طبق برنامه روزانه مدتی قدم زدند . ساعت یازده که شد ، حضرت امام فرمودند : حالا من فرصت دارم که مصاحبه کنم . اگر خبرنگار تلویزیون آمریکا مایل است بیاید . ولی خبرنگار رفته بود . چند روز بعد از این ماجرا ، تولد حضرت مسیح (ع) بود . امام فرمودند : عید مسیحی هاست . هدایایی بخرید و به همسایه ها بدهید و از طرف من تولد حضرت مسیح را تبریک بگویید و از اینکه در این مدت سر و صدا و رفت و آمد شده است ، عذرخواهی کنید . همراهان و دوستان حضرت امام در بیت ایشان هم برای شش خانواده که در سنگ ها به چند روش به وجود می آیند . بعضی از آن ها از فسیل گیاهان و جانوران قدیمی ایجاد شده اند و گروهی دیگر بر اثر فشار و حرارت زیاد داخل زمین شکل گرفته اند . تشکیل سنگ بسیار کند و آهسته صورت می گیرد . از آن طرف ، باد ، آب ، گرما و سرمای سطح زمین ، جانداران ذره بینی و عوامل دیگر هم دایماً شکل سنگ ها را عوض می کنند و آنها را افزایش می دهند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 316صفحه 4