مجله کودک 316 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 316 صفحه 8

قصه های پیامبران (حضرت ادریس- قسمت چهارم) چهل مردِ تنومند مجید ملامحمدی شب سیاه و ترسناکی بود . هوهوی باد ، همراه با صدای جغدها ، در کوچه های شهر شنیده می شد . چشم های آسمان پر از ابر تیره بود . چهل مرد تنومند « ازارقه » در باغ کنار قصر ، داشتند خودشان را برای رفتن آماده می کردند . یکی از همسایه ها به ماجرای نقشه ی آن ها بو برد . او با احتیاط سوار بر اسب سفید خود شد و افسار آن را کشید . اسب با سرعت زیاد از چند محله گذشت تا به خانه ی ادریس رسید مرد پایین پرید و آرام به در زد . ادریس دررا باز کرد . مرد گفت : « سلام بر پیامبر خدا ، برایتان خبر بدی دارم ! » ادریس پرسید : « چه شده ؟ ! » نوع دیگری سنگ دگرگون شده که سنگ لوح نام دارد و از دگرگون شدن سنگ رسوبی (مثل ماسه سنگ) درست شده است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 316صفحه 8