مجله کودک 316 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 316 صفحه 10

ثروتی در اعماق زمین قسمت اول امیر محمد لاجورد می سوزد و در سرمای این فصل گرمی می بخشد ، حرکت اتومبیل ها را امکان پذیر می سازد ، در خودکاری که به دست گرفته اید و در الیاف بعضی از لباس هایی که می پوشید حضور دارد . . . نفت ، چه چیزها که به دست نمی دهد . هیچ توضیحی لازم نیست که بگوییم امروزه نفت در زندگی ما تا چقدر مهم است . اما این ماده حیاتی چگونه ساخته می شود ؟ بسیاری از موجودات زنده زیر دریاها توسط جانوران دیگر خورده می شوند اما بقایای آنچه باقی مانده اند به کف دریاها فرو می ریزند و رسوب می کنند . اگر شرایط خاصی مهیا باشد آنگاه باکتری ها وارد عمل شده و در این بستر شروع به تجزیه این جانوران می کنند . تصور اینکه نفت چگونه ساخته می شود مشکل است . فرایند بسیار پیچید های است که در طی میلیونها سال رخ می دهد . اما اکنون این میلیونها سال گذشته است و در بعضی از نقاط کره ما ، در کیلومترها پایین تر از سطح زمین و در کیلومترها پایین تر از کف دریاها ، یکی دیکر از نعمت های خداوند انباشته شده است : مخازن نفتی ، دیدار این هفته دوست با مهندس مسعود طاهری است . او کارشناس بهره برداری از منابع نفتی است . 1- محلی از زمین که سنگ های گرانیت در آنجا تشکیل می شوند . 2- محلی که سنگ های رسوبی در آنجا تشکیل می شوند . 3- رسوب به وجود آمده از ته نشین شدن مواد داخل آبها

مجلات دوست کودکانمجله کودک 316صفحه 10