مجله کودک 316 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 316 صفحه 24

« کولیزیوم » نام مکانی تفریحی- ورزشی در روم باستان بود که در آن حدود 45 هزار نفر از مردم به همراه امپراتور و

مجلات دوست کودکانمجله کودک 316صفحه 24