مجله کودک 317 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 317 صفحه 9

- ای خدای ادریس ، برای ما باران بفرست ! - ما از این به بعد به حرف های تو گوش می دهیم . دست ها برای دعا بلند شد . چشمها خیس اشک بود و دل ها پر از غصه و درد . ادریس دعا خواند و آن ها تکرار کردند . ابرها از راه رسیدند . آسمان لباس تیره ای بر تن کرد . سپس آرام آرام بارید . ادریس خدا را شکر کرد . مردم خوشحال و شادمان او را در آغوش گرفتند . باران بارید و بارید ، آن قدر که جوی ها پر از آواز شدند و چشمه ها به قل قل افتادند . پرنده ها بال بال زدند و درخت ها ، بال تازه ای باز کردند . ادریس به سجده افتاد . مردم هم به سجده افتادند . راهنما * نام حضرت ادریس (ع) دوبار در قرآن آمده : سوره ی انبیاء آیه ی 85- سوره ی مریم آیه ی 56 * نام اصلی ادریس ، اخنوخ بوده است . * ادریس خیاط بود و مدت 300 سال عمر کرد . « مارگارت اول » ، حکمرانی بود که در سال 1397 میلادی ، سه کشور نروژ ، دانمارک و سوئد را با هم متحد کرد و از تر کیب این سه کشور ، اتحاد « کالمار » را ایجاد نمود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 317صفحه 9