مجله کودک 317 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 317 صفحه 13

نفتی که از این برج خارج می شود ممکن است هنوز مقداری هیدروژن سولفید با خود به همراه داشته باشد به همین علت است که ما معمولاً نفت را بعد از خروج از برج به داخل یک برج مشابه دیگر هدایت می کنیم و این کارها دوباره در برج دیگر هم تکرار می شود تا جایی که نفت تقریباً از آن گاز پاک می شود . همانطور که گفتم نفت استخراج شده همچنین دارای مقداری آب و نمک است که آن هم باید جدا شود . البته اگر نفت را مدتی به حال خود بگذاریم به علت سنگین تر بودن آب ، خودبه خود آب به پایین می رود و نفت روی آن شناور می ماند ، اما به علت اینکه قطرات آب در این محلول خیلی کوچک هستند مدت زمان نسبتاً زیادی برای انجام این فرایند مورد نیاز است که ما نمی توانیم این قدر صبر کنیم . به همین علت برای سرعت بخشیدن به کار از اضافه کردن مواد شیمیایی به نفت استخراج شده استفاده می کنیم که باعث به هم چسبیدن قطرات ریز آب به یکدیگر و در نتیجه سریعتر ته نشین شدن آن می گردد . روش دیگر استفاده از الکتریسیته است که به نفت ، برق با ولتاژ بالا وصل می کنند . بسته به نوع نفت استخراج شده از یکی از این دو روش استفاده می شود ضمن اینکه در بعضی از سکوها از هر دو روش با هم استفاده می کنند . 1- چوب های خرد شده به عنوان هیزم 2- کودکان در تختخواب های چوبی می خوابیدند که روانداز آن ها از پوست حیوانات بود . 3- در وسط خانه ، اجاق خوراکپزی قرار داشت . 4- انباری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 317صفحه 13