مجله کودک 317 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 317 صفحه 23

توانایی محاسبه ریاضی و کار با اعداد و ارقام از دیگر آموزش های مدارس به بچه ها است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 317صفحه 23