مجله کودک 318 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 318 صفحه 7

باز می پیچد صدای تشنگی در سکوت سرد صحرای صبور آسمان ! ای مهربان ، آبی رسان بر گلوی تشنه ی گلهای نور از خدا ، فردا نمی آید چرا ؟ باز امشب کودکان لب تشنه اند گریه کن ای ابر ! باران گریه کن ! غنچه ها ی بی زبان لب تشنه اند 4- ابزار تراش (قلم تراش ، اسکنه و . . .) 5- انبرک و کاردک ها ی ظریف برای ظریف کاری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 318صفحه 7