مجله کودک 318 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 318 صفحه 19

اما در حالت دوم که یک سلول مادر با یک سلول پدر ترکیب شده بود و سپس سلول حاصل به دو تا تقسیم شده بود ، دوقلوها همیشه از یک جنس هستند (هر دو پسر یا هر دو دختر) . این دوقلوها ، خصوصیات شبیه هم دارند ، رنگ پوست ، مو ، چشم و ویژگی ها ی بدن آنها شبیه هم است . ممکن است یکی از آنها چپ دست و دیگری راست دست باشد . البته اثر انگشتان این نوع دوقلوها با هم فرق دارند . این نوع دوقلوها در هر هزار زایمانی که انجام می شود ، سه تا چهار مورد شانس به وجود آمدن دارند . گفته می شود ، وراثت عامل مهمی در این نوع دوقلوزایی است . اگر بستگان و فامیل درجه اول شخصی دوقلوهای زیادی داشته باشند ، احتمال به دنیا آمدن این دوقلوها بیشتر است در تاریخ نوشته اند در سال 1853 میلادی یک کشاورز به نام« کریلو » به نزد امپراتور روسیه آمد . او دوبار ازدواج کرده بود . همسر اول او ، چهار بار چهار قلو ، هفت بار سه قلو و دو بار دو قلو به دنیا آورده بود ! (جمعاً 41 فرزند !) . همسر دوم او هم 15 فرزند زاییده بود که شامل شش دوقلو ، و یک سه قلو بودند . جالب آنکه همه ی 56 فرزند او در زمان حضور او در دربار امپراتور روسیه زنده بودند ! پیدا می کند . فیل ها ی دریایی ماده ، قد کوتاهتری نسبت به نرها دارند . فیل دریایی از دندانهای تیز خود برای فرو کردن آن در یخ و شکار استفاده می کنند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 318صفحه 19