مجله کودک 319 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 319 صفحه 19

میدان بینایی انسان از طرفین 210 درجه و از پایین 120 درجه است در حالی که گربه ها می توانند 285 درجه از اطراف خود را ببیند (تقریباً پشت سر خود را می بینند) و از پایین 130 درجه میدان دید دارند . گربه ها می توانند از ارتفاع به پایین بپرند . رکورد بیشترین پرش از ارتفاع ، 61 متر است . هنگام پریدن از ارتفاع ، گربه چرخش می کند تا پاهای جلویی خود را به سمت پایین قرار دهد . از ارتفاع 18متری به بعد ، سرعت سقوط گربه حدود 64 کیلومتر در ساعت می شود . در قرن 19 میلادی کشتی های بادبانی با نام « کلیپر » مورد استفاده ی انسان قرار گرفت که با استفاده از نیروی باد ، سرعت زیادی داشتند . از کلیپر به طور عمده برای تجارت استفاده می شد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 319صفحه 19