مجله کودک 319 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 319 صفحه 37

شهر جدید با یک گل فروش آشنا می شود و می فهمد که انسان ها ، عسل هایی که زنبورها درست می کنند را از آنها می گیرند و در مغازه هایشان آنها را می فروشند . این موضوع برای او قابل تحمل نیست و آن را یک بی عدالتی می داند . « باری » تصمیم می گیرد از انسان ها شکایت کند و آنها را به دادگاه بکشاند . فیلم« زنبور » چنین داستانی دارد . طرح اولیه فیلم را یک کمدین به نام « جری ساینفیلد » ارائه کرده و بنابراین موضوع بامزه ای است . امسال این فیلم به همراه چند فیلم کارتونی دیگر ، نامزد دریافت جایزه اسکار هستند . در این فیلم از آخرین روش های گرافیک رایانه ای برای ساختن فیلم استفاده شده است . در بین اهالی آفریقا و آسیا ، مردمانی زندگی می کنند که با نواختن موسیقی و کارهای دیگر ، مارها را به حرکت وادار می کنند . آنها نمایش های مارگیری هم اجرا می کنند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 319صفحه 37