مجله کودک 320 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 320 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیاز : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام « ره » شرح روی جلد بازی گربه های شبیه روی جلد تعدادی گربه می بینید که دو به دو با هم یکسان و شبیه هستند . قلم بردارید و گربه های شبیه را به هم وصل کنید . — مدیر مسئول : مهدی ارگانی — سردبیران : افشین علاء- سیامک سرمدی — مدیر هنری : احمد قائمی مهدوی — تصویرگر : محمدحسین صلواتیان — مدیر داخلی و طراح بازی جلد : نادیا علاء — عکس : امیرمحمد لاجورد — حروفچین : نیر السادات والاتبار — امور مشترکین : محمدرضا اصغری لیتوگرافی و چاپ : موسسه چاپ و نشر عروج نشانی : خیابان انقلاب اسلامی- چهار راه حافظ - پلاک 962 تلفن : 66706833 نمابر : 66712211 شرح روی جلد کتاب در مجله فرهنگنامه تصویری کودکان جلد چهل و دوم فهرست مطالب کتاب در مجله ® S مثل Song birds (پرنده های آوازخوان) ® S مثل Sound (صدا- صوت) ® S مثل Sound Recorder (ضبط صوت) ® S مثل Space Flight (سفر فضایی) ® . . .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 320صفحه 2