مجله کودک 320 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 320 صفحه 12

—صنعت فولاد سازی ایران تا چه زمانی این رونق را داشت ؟ تا اواخر دوره قاجار خیلی از ساخته های فولادی کشورمان به خارج صادر می شد . به عنوان مثال می توان از دستگاه آلات بافندگی و ابزارآلات مخصوص زری بافی و ترمه دوزی نام برد . این دستگاهها بسیار ظریف بودند و نحوه کار آنها شباهت زیادی با دستگاههای امروزی داشت و به خیلی از کشورها حتی کشورهای اروپایی صادر می شد . یا مثال دیگری بزنم . شخصی بوده است که ترازو می ساخت و ترازوهای او شهرت جهانی داشت و تقریباً خیلی از زرگرهای ایران و زرگرهای سایر کشورها از ترازوهای او استفاده می کردند . — و چرا دیگر چنین نیست ؟ هجوم واردات اجناس فرنگی باعث رکورد صنعت فولاد ایران در اواخر دوره قاجار شد . کار به جایی رسید که مثلاً بعضی از صنعتگران تفنگ ساز کشور ما ، بر روی تفنگ های ساخت خود آرم های لاتین می کوبیدند تا این گونه نشان دهند که از خارج وارد شده اند . — و کلاً صنعت فولادسازی ایران ازبین رفت ؟ هجوم واردات اجناس فرنگی باعث رکورد صنعت فولاد ایران در اواخر دوره قاجار شد . کار به جایی رسید که مثلاً بعضی از صنعتگران تفنگ ساز کشور ما ، بر روی تفنگ های ساخت خود آرم های لاتین می کوبیدند تا این گونه نشان دهند که از خارج وارد شده اند . — و کلاً صنعت فولاد سازی ایران ازبین رفت ؟ رکود شدیدی تحمل کرد و تقریباً به صفر رسید . در این بین تنها تعدادی از صنایعی که با علاقه های مذهبی مردم ایران ارتباط داشت رشد کرد ، مانند تعزیه ، با تغییراتی همچنان به فعالیت خود ادامه داد که امروز هم ادامه دارد . — مرمت یک شی فولادی چقدر طول می کشد ؟ مدتی صرف شناخت آن سی می شود ، مدتی صرف طراحی های اولیه و مدتی هم اجرای کار می شود . بدیهی است که مجموع اینها در مورد اشیای مختلف و نوع مرمتی که احتیاج دارد به مدت زمان های مختلفی نیاز دارد . بازسازی یک شی فولادی حتی می تواند تا یکسال به طول بینجامد . —این همه زیاد ؟ این کار طاقت فرساست ، پر مشقت است ، فکرس را بکنید که مشبک کردن فولاد با نقوش بسیار ریز تا چه حد خستگی چشم را به دنبال دارد ، بنابراین کاری نیست که بتوان روزانه پژواک یا « اکو » به عمل رفت و برگشت صدا گفته می شود . پژواک هنگامی روی می دهد که صدا به سطحی مانند صخره های کوه برخورد می کند و دوباره به سوی ما برمی گردد . در این حالت صدا را دو بار می شنویم . از بین بردن پژواک در اتاق ضبط موسیقی و سالن های موسیقی اهمیت زیادی دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 320صفحه 12