مجله کودک 320 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 320 صفحه 25

جدول مربع های دو قلو افقی 1 . سر بی گناه بالای آن نمی رود . 2 . کوچکترین ذره ی هر عنصر . 3 . همراه صندلی . 4 . بهره و فایده . 5 . بلی . 6 . شهرت و آوازه . عمودی 1 . دیدنی در ارتش . 2 . آن سوی هر چیز . 3 . نوعی کشت محصول ، که به آبیاری نیاز ندارد . 4 . تله . 5 . آینده . 6 . سرّ و راز . تانک بزرگ ذخیره همراه شاتل در ارتفاع 110 کیلومتری بالای سطح زمین از آن جدا می شود . این کار در هشت دقیقه بعد از پرتاب انجام می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 320صفحه 25