مجله کودک 321 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 321 صفحه 7

برای خداحافظی می آیند . همه ی دوستان و اطرافیان آمدند تا با امام دیدار کنند حضرت امام چهار زانو نشستند و فرمودند : آقایان ! من امشب می خواهم بروم . راضی نیستم کسی با من بیاید . من بیعتم را از آقایان برداشتم . آقایان اصراری نداشته باشند که حتماً با من بیایند . اجازه بدهید اول من بروم و اگر کشتنی هم هست ، برای من باشد و فقط من کشته بشوم و شما جان خود را برای من به خطر نیندازید . من از شما خواهش می کنم و به شما عرض می کنم . هنگامی که امام این صحبت ها را می کردند ، همه اشک می ریختند . امام ادامه دادند : من از احساسات پاک ملتم تشکر می کنم . اما به این حکومت مزدور اجانب هیچ اعتباری نیست و ممکن است برخلاف همه ی قوانین بین المللی ، هواپیمای ما را بزنند . در این هنگام دیگر صدای گریه و ناله ی همه درآمد . اما در وجود حضرت امام آرامش موج می زد . سپس لبخندی بر لبشان جاری شد . این جلسه همه را به یاد شب عاشورای امام حسین (ع) انداخته بود . S مثل Stars [ستارگان] : ستاره ها از توده هایی از گازهای فضایی و بخصوص گاز هیدروژن به وجود می آیند . این توده گازی عظیم « نبولا » نام دارد . نبولا در زبان لاتین معنای مه و غبار می دهد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 321صفحه 7