مجله کودک 321 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 321 صفحه 43

دمای سطح خورشید حدود 5500 درجه ی سانتی گراد است اما در مرکز آن ، دما به 15 میلیون درجه ی سانتی گراد می رسد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 321صفحه 43