مجله کودک 325 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 325 صفحه 17

سلام بر حسین و اربعینش پنجشنبه 9 اسفند- 20 صفر در فرهنگ ما مردم چهلمین روز درگذشت عزیز خود را گرامی میدارند و به یاد عزیز فوت شده خود، خیرات و صدقات میدهند و مجلس یادبود برپا میکنند. بیستم صفر هر سال هم، اربعین شهادت حضرتامامحسین(ع) و یاران با وفای اوست که شیعیان در سراسر جهان، به یاد مظلومیت او و یارانش، مراسم سوگواری عظیمی بر پا میکنند. اربعین از رازهای هستی است و اسرار نهفته شده در عدد چهل برای ما روشن نیست. در فرهنگ اسلامی ما هم عدد چهل (اربعین) جایگاه ویژهای دارد. چلهنشینی برای رفع حاجتها، حفظ کردن چهل حدیث، پخته شدن عقل در چهل سالگی و دعا برای چهل مؤمن از این نمونههاست. برپایی چهلمین روز شهادت حضرت اباعبدا...الحسین(ع) و یاران وفادارش برای زنده ماندن خاطرهی غم بار عاشورا و تداوم آن به زمانهای بعد بسیار موثر بوده است. نام رز: آمریکن پیلار ارتفاع بوته: تا 5 متر تیپ: رونده استقامت گل: بسیار مقاوم زمان گل دهی : اواسط تابستان

مجلات دوست کودکانمجله کودک 325صفحه 17