مجله کودک 325 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 325 صفحه 19

* ماهواره سینا اوّلین بار ما توانستیم ماهواره «سینا» را در آبان ماه سال 1384 از پایگاه فضایی روسیه به وسیلهی موشک کاسموس روسها به فضا پرتاب کنیم. این ماهواره، نخستین محصول فضایی مشترک ایران و روسیه است که 15 میلیوندلار هزینه اسخت آن شد. ماهواره سینا از دو سال پیش تا حالا در حال تصویربرداری از سطح زمین و ارایه آن به سازمانهایی است که به نقشه نیاز دارند. همچنین دو کانال مخابراتی هم در آن وجود دارد که مخابرات تلفنی را بهتر انجام میدهد. پس از این ماهواره، ماهوارههای «زهره» و «مصباح» هم که کاربرد مخابراتی دارند، در فضا قرار گرفتند. * ماهواره امید خرداد سال آینده قرار است ماهوارهی امید که تماماً به دست دانشمندان ایرانی ساخته شده است در مدار زمین قرار داده شود. این کار پس از پرتاب اوّلین موشک حامل ماهواره که در بهمنماه انجام شد، صورت خواهد گرفت. ساخت و پرتاب موشک حاصل ماهواره به فنآوری پیچیدهای نیاز دارد که شامل بخشهای رانش موتور موشک، بدنه و سیستمهای کنترلی آن است. کشوری که بتواند فنآوری فضایی را فرا بگیرد و در اختیار داشت باشد، علاوه بر اینکه در سایر رشتههای علمی مانند مهندسی برق، الکترونیک، مکانیک، رایانه صنایع، مواد و سایر رشتههای موجود در دانشکدههای فیزیک و مهندسی پیشرفت میکند، در جهان نیز صاحب نامو دارای اعتبار زیاد خواهد شد. نام رز: دیکسون ارتفاع بوته: 75 سانتی متر تیپ: بوته ای خوشه ای استقامت گل: بسیار مقاوم زمان گل دهی : تابستان تا پاییز

مجلات دوست کودکانمجله کودک 325صفحه 19