مجله کودک 332 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 332 صفحه 25

جدول مربع افقی 1. از وطن و میهن خود دفاع میکند. 2. نام قدیمی آن «روادید» است- زهر. 3. شیوا و بلیغ- مأموریت مخفیانه. 4. مزهی بیپایان- تکرار یک حرف فارسی. 5. نوشیدنی دم کردنی، مورد علاقهی ایرانیها- گلی خوشبو. 6. واحد پول ژاپن- زشت و ناپسند. 7. مهیا و آماده. عمودی 1. جشن و مهمانی- بر پیشانی میافتد. 2. بند و طناب. 3. نام قدیم «پارچهفروشی». 4. عدد یازده- ناشنوا. 5. نامی دخترانه. 6. برای شروع هر کسب و کاری لازم است. 7. بیسواد- بهره، نصیب و قسمت. پاسخ جدول شماره گذشته: جدول مربع پایه مستطیلی نام جنگنده : BAC کشور سازنده : انگلستان تیپ : دو نفره موتور: رولزرویس حداکثر سرعت: 917 کیلومتر در ساعت تجهیزات : توانایی حمل بمب

مجلات دوست کودکانمجله کودک 332صفحه 25